Haiku #18You learn plentiful

When you build something yourself

Shelve the off-the-shelf

Categories: haiku